Tytuł nadawany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu. Założeniem naszym jest promowanie dynamicznych, aktywnych przedsiębiorstw, banków, instytucji cieszących się uznaniem konsumentów, firm współpracujących, samorządów terytorialnych.

Jest to wyróżnienie potwierdzające jakość produktu jak i szczególną pozycję marki wśród konsumentów. Certyfikat ten jest przyznawany w ramach konkursu o Medal Polskiej Przedsiębiorczości.

 


Przy ocenie zgłoszeń uwzględniane są dotychczasowe certyfikaty i wyróżnienia potwierdzające poziom metod zarządzania i kontroli jakości oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Jednym z najważniejszych elementów przy ocenie przedsiębiorstwa jest opinia środowiska oraz tradycje firmy.

Laureaci edycji 2015

www.m-p-p.pl